Bålsta Kontorshotell

Bålsta Kontorshotell

 • Postadress:
 • Box 70396
 • 107 24 Stockholm

Välkommen till Bålsta Kontorshotell

Bålsta Kontorshotell erbjuder moderna, ljusa och funktionella kontor med bra parkering i området.

Flexibla lösningar anpassas efter kundens önskemål oavsett om det avser enmansbolag eller flermansföretag.

Unikt hyreserbjudande

Vi erbjuder en unik löpande kontraktstid med endast tre månaders uppsägningstid.

Tryggt och bekvämt

Några av fördelarna med att bedriva verksamheten på ett kontorshotell.

 • Nyckelfärdigt kontor
 • Inflyttning med kort varsel
 • Inga uppstartskostnader
 • Larm
 • Inga långa hyreskontrakt
 • Valfrihet att hyra möblerat eller att möblera själv
 • En låg, fast månadsavgift eliminerar risken för oförutsedda utgifter avseende underhåll och service
 • Tillgång till gemensamma utrymmen och utrustning
 • Flexibel kontorsyta. Verksamheten kan växa genom att hyra fler kontorsrum. Slipp de kostnader och besvär som en flytt innebär

Trendigt

Att allt fler företagare upptäckt fördelarna med kontorshotell har medfört att kontorshotell är den snabbast växande nischen på den europeiska fastighetsmarknaden.

Verksamhetsstöd

Bålsta Kontorshotell erbjuder tjänster som förenklar och effek-tiviserar för dig genom att ta hand om den del av verksamheten som inte utgör din kärnverksamhet.